Bank Muamalat  
 
   
i-Muamalat: Login to our Online Banking
 
 
 
 
 
SMART Mortgage 1Hutang
 
Financing
SMART PEMBIAYAAN PERUMAHAN 1HUTANG

Untuk apa sahaja keperluan penyelesaian hutang dan kewangan anda, kami mempunyai solusi SMART untuk anda.


 
Kelebihan pembiayaan semula rumah anda dengan pelan SMART Pembiayaan Perumahan 1Hutang kami :
 
 Menambahbaik aliran tunai melalui penggabungan dan penyelesaian hutang seperti kad kredit, pembiayaan peribadi,  pembiayaan koperasi, pembiayaan runcit dan sebagainya.
 Nikmati pembiayaan tinggi berasaskan nilai pasaran semasa rumah anda yang semakin meningkat.
 Alami penjimatan ansuran bulanan dengan kadar keuntungan rendah dan kompetitif.
 Lebihan tunai boleh digunakan untuk pengubahsuaian rumah, pelaburan, pendidikan, perubatan, percutian, Umrah, modal kerja  perniagaan dan pelaburan Solar PV, dan pelbagai lagi.
 Pengecualian duti setem 100% ke atas jumlah penyelesaian/penebusn penuh (dari Pembiayaan Konversional kepada Pembiayaan Islamik) sebagaimana gazet kerajaan P.A(A)376/2010, Perintah Duti Setem (Remisyen) 2010 Akta Setem 1949.

Ilustrasi

Harga pasaran semasa
= RM390, 000
Pembiayaan (Margin 90% x RM 390, 000)
=
RM350, 000 (A)
Baki terhutang dengan pihak bank asal*
= RM250, 000 (B)
Tunai ekstra**
= RM100, 000 (A-B)

Nota:     * Anggaran bersamaan dengan jumlah penyelesaian penuh
              ** Akan dikreditkan terus ke dalam akaun Bank anda


KALKULATOR MUAMALAT
Margin Pembiayaan Sehingga 90% / Tempoh Pembiayaan Sehingga 35 Tahun Atau Umur 70 Tahun

JUMLAH PEMBIAYAAN
(RM)

10 TAHUN

15 TAHUN

20 TAHUN

25 TAHUN

30 TAHUN

35 TAHUN

100,000

1,063

793

663

588

540

508

120,000

1,276

952

795

705

648

559

140,000

1,488

1,111

928

823

756

711

160,000

1,701

1,269

1,060

940

864

813

180,000

1,914

1,428

1,193

1,058

972

914

200,000

2,126

1,587

1,325

1,175

1,080

1,016

220,000

2,339

1,745

1,458

1,293

1,188

1,117

240,000

2,551

1,904

1,591

1,410

1,296

1,219

260,000

2,764

2,063

1,723

1,528

1,404

1,320

280,000

2,977

2,222

1,856

1,645

1,512

1,422

300,000

3,189

2,380

1,988

1,763

1,620

1,524

320,000

3,402

2,539

2,121

1,880

1,728

1,625

340,000

3,615

2,698

2,253

1,998

1,836

1,727

360,000

3,827

2,856

2,386

2,115

1,944

1,828

380,000

4,040

3,015

2,518

2,233

2,052

1,930

400,000

4,252

3,174

2,651

2,350

2,160

2,032

420,000

4,465

3,332

2,783

2,468

2,268

2,133

440,000

4,678

3,491

2,916

2,585

2,375

2,235

460,000

4,890

3,650

3,049

2,703

2,483

2,336

480,000

5,103

3,808

3,181

2,820

2,591

2,438

500,000

5,316

3,967

3,314

2,938

2,699

2,539

520,000

5,528

4,126

3,446

3,055

2,807

2,641

540,000

5,741

4,482

3,579

3,173

2,915

2,743

560,000

5,953

4,443

3,711

3,290

3,023

2,844

580,000

6,166

4,602

3,844

3,408

3,131

2,946

Kadar siling: 10.50%. Bayaran bulanan sebagai rujukan sahaja. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Dokumen-dokumen yang diperlukan:

Salinan kad pengenalan pemohon
Slip gaji 3 bulan terkini
Borang J/EA terkini
Surat pengesahan majikan
Perjanjian jual-beli asal/pro-forma/resit bayaran pendahuluan
Pendaftaran Perniagaan, Borang 24, Borang 49, Borang A atau B, Borang D (untuk yang bekerja sendiri, yang mana berkenaan)
Penyata bank 3 bulan terkini
Dokumen tambahan jika diperlukan oleh pihak Bank.


interested, please Click below button "APPLY NOW".

BACK TO TOP Back to top