Announcement

Bantuan Bayaran Pasca Moratorium Bank Muamalat Malaysia Berhad

Tempoh moratorium akan berakhir pada 30 September 2020, kami memahami akan kekangan kewangan yang mungkin anda hadapi. Kami mengambil berat tentang anda dan sedia membantu sekiranya anda menjangkakan kesukaran untuk meneruskan bayaran pembiayaan selepas tempoh moratorium berakhir.

Bantuan bayaran bersasar ini sejajar dengan pengumuman Perdana Menteri baru-baru ini mengenai inisiatif bantuan COVID-19 yang diperluas oleh kerajaan. Program Bantuan Bayaran Pasca Moratorium yang disediakan adalah penyusunan semula bayaran ansuran pembiayaan. Langkah ini sejajar dengan hasrat Bank Muamalat bagi mengurangkan bebanan kewangan pelanggan pada waktu ini yang terkesan oleh penularan wabak COVID-19.

Walau bagaimanapun, meneruskan bayaran ansuran pembiayaan anda seperti sediakala adalah pilihan yang terbaik.

Soalan-Soalan Lazim (FAQ)
1. Soalan : Adakah program moratorium automatik akan dilanjutkan?
Jawapan : Tiada lanjutan diberikan bagi program moratorium automatik dan ianya akan berakhir pada 30 September 2020.

Walau bagaimanapun, lanjutan moratorium selama 3 bulan hanya akan diberikan kepada pelanggan yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 dan masih belum mendapat pekerjaan baharu, bermula 1 Oktober 2020.

Pelanggan perlu membuat permohonan lanjutan moratorium tersebut kepada pihak bank.

2. Soalan : Apakah bentuk bantuan bayaran yang disediakan oleh Bank Muamalat selepas tempoh moratorium berakhir?
Jawapan : Bank Muamalat menyediakan penyusunan semula bayaran ansuran pembiayaan.

3. Soalan : Apakah kriteria kelayakan yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan bayaran tersebut?
Jawapan : Semua pelanggan Bank Muamalat yang telah menyertai moratorium automatik atau penangguhan bayaran pembiayaan adalah layak memohon.

Walau bagaimanapun, program ini juga terbuka kepada mereka yang telah terkesan oleh pandemik Covid-19 seperti Kehilangan Pekerjaan, Pengurangan Gaji & Diberikan Cuti Tanpa Gaji oleh Majikan.

Sehubungan itu, bagi pelanggan yang masih bekerja tetapi gaji mereka terjejas atau berkurangan, bantuan bayaran adalah berbentuk bayaran ansuran yang dikurangkan selaras dengan kadar pengurangan gaji, bergantung kepada jenis pembiayaan, untuk tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan dan lanjutan boleh diberikan tertakluk kepada keadaan gaji semasa pelanggan berkenaan, bermula 1 Oktober 2020.

Disamping itu, pihak bank adalah komited untuk membantu semua Pelanggan termasuk PKS, baik peniaga, penjaja atau mereka yang bekerja sendiri yang turut terkesan akibat COVID-19. Bergantung kepada situasi pelanggan tersebut, antara bantuan yang ditawarkan termasuk:

  • Membayar keuntungan (profit) sahaja untuk suatu jangka masa yang ditetapkan; atau
  • Melanjutkan tempoh pembiayaan bagi mengurangkan bayaran ansuran bulanan; atau
  • Memberi pelepasan lain (jika berkenaan) sehingga pelanggan mencapai kedudukan kewangan yang lebih stabil.

Bagi pelanggan Pembiayaan Kenderaan pula, pihak bank akan turut menawarkan pilihan penyusunan semula bayaran ansuran yang bersesuaian tertakluk kepada Akta Sewa Beli (jika berkenaan).

Notifikasi umum telah dihebahkan melalui laman sesawang dan media sosial rasmi Bank Muamalat serta SMS telah dihantar pada pelanggan yang layak.

4. Soalan : Bagaimana untuk memohon bantuan bayaran pasca moratorium? Adakah saya perlu menghubungi pihak Bank?
Jawapan : Ya, sila hubungi Bank Muamalat di talian +603-2600 5500 atau mengisi borang permohonan Bantuan Bayaran Pasca Moratorium yang boleh didapati di laman sesawang Bank Muamalat dan e-mel ke endmora.assistance@muamalat.com.my bersama dokumen yang berkaitan selewat – lewatnya pada 30 September 2020.

Pelanggan juga boleh mengunjungi cawangan Bank Muamalat terdekat bagi permohonan bantuan bayaran tersebut.

5. Soalan : Apakah dokumen – dokumen yang diperlukan untuk permohonan bantuan bayaran?
Jawapan : Sila kemukakan dokumen berikut:
i- Slip Gaji;
ii- Dokumen Sokongan; seperti Surat Pemberhentian kerja/Pemotongan Gaji/ Cuti Tanpa Gaji;
iii- Lain – lain dokumen (jika berkenaan).

Kegagalan mengemukakan maklumat yang diperlukan boleh menyebabkan kelewatan pemprosesan/ permohonan ditolak.

6. Soalan : Bagaimana untuk mengetahui keputusan permohonan bantuan bayaran pasca moratorium?
Jawapan : Pihak bank akan menghubungi pelanggan yang Berjaya/ lulus bagi tujuan dokumentasi Bantuan Bayaran Pasca Moratorium.

7. Soalan : Berapa jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar setelah tempoh moratorium berakhir?
Jawapan : Jumlah ansuran bulanan adalah tidak berubah dan seperti sediakala. Tetapi, perubahan hanya berlaku jika permohonan Bantuan Bayaran Pasca Moratorium anda berjaya/ lulus.

8. Soalan : Adakah bayaran ansuran bulanan saya selepas moratorium berakhir dikira untuk mengurangkan jumlah amaun tertunggak?
Jawapan : Bayaran ansuran bulanan anda akan menjelaskan keuntungan terakru, keuntungan dan seterusnya jumlah prinsipal/ pokok yang tertunggak.

9. Soalan : Adakah rekod CCRIS saya akan terjejas dengan menyertai Bantuan Bayaran Pasca Moratorium?
Jawapan : Penyertaan Bantuan Bayaran Pasca Moratorium tidak akan menjejaskan rekod CCRIS.

Nota: Soalan lazim ini akan dikemaskini sekiranya terdapat perkembangan baharu. Sila rujuk laman sesawang www.muamalat.com.my bagi soalan lazim terkini.

Untuk permohonan sila tekan butang di bawah:

Borang Permohonan

 

 

Borang Permohonan

Download here

Locate Our Branches

Find a Bank Muamalat branch
nearby you

Locate Our Branch