Announcement

Bantuan Bayaran Pasca Moratorium Bank Muamalat Malaysia Berhad

Tempoh moratorium akan berakhir pada 30 September 2020, kami memahami akan kekangan kewangan yang mungkin anda hadapi.

Kami mengambil berat tentang anda dan sedia membantu sekiranya anda menjangkakan kesukaran untuk meneruskan bayaran pembiayaan selepas tempoh moratorium berakhir. Program Bantuan Bayaran Pasca Moratorium yang disediakan adalah penyusunan semula bayaran ansuran pembiayaan. Langkah ini sejajar dengan hasrat Bank Muamalat bagi mengurangkan bebanan kewangan pelanggan pada waktu ini yang terkesan oleh penularan wabak COVID-19.

Walau bagaimanapun, meneruskan bayaran ansuran pembiayaan anda seperti sediakala adalah pilihan yang terbaik.

Soalan-Soalan Lazim (FAQ)
1. Soalan : Adakah program moratorium automatik akan dilanjutkan?
Jawapan : Tiada lanjutan diberikan bagi program moratorium automatik dan ianya akan berakhir pada 30 September 2020.

2. Soalan : Apakah bentuk bantuan bayaran yang disediakan oleh Bank Muamalat selepas tempoh moratorium berakhir?
Jawapan : Bank Muamalat menyediakan penyusunan semula bayaran ansuran pembiayaan.

3. Soalan : Apakah kriteria kelayakan yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan bayaran tersebut?
Jawapan : Semua pelanggan Bank Muamalat yang telah menyertai moratorium automatik atau penangguhan bayaran pembiayaan adalah layak memohon.

Walaubagaimanapun, program ini juga terbuka kepada mereka yang telah terkesan oleh pandemik Covid-19 seperti Diberhentikan Kerja, Dikurangkan Gaji & Diberikan Cuti Tanpa Gaji oleh Majikan.

Notifikasi umum telah dihebahkan melalui laman sesawang dan media sosial rasmi Bank Muamalat serta SMS telah dihantar pada pelanggan yang layak.

4. Soalan : Bagaimana untuk memohon bantuan bayaran pasca moratorium? Adakah saya perlu menghubungi pihak Bank?
Jawapan : Ya, sila hubungi Bank Muamalat di talian +603-2600 5500, sama ada mengisi borang permohonan Bantuan Bayaran Pasca Moratorium secara dalam talian atau muat turun borang pdf yang disediakan di pautan di bawah dan e-mel ke endmora.assistance@muamalat.com.my selewat – lewatnya pada 30 September 2020.

Pelanggan juga boleh mengunjungi cawangan Bank Muamalat terdekat bagi permohonan bantuan bayaran tersebut.

5. Soalan : Apakah dokumen – dokumen yang diperlukan untuk permohonan bantuan bayaran?
Jawapan : Sila kemukakan dokumen berikut:
i- Slip Gaji;
ii- Dokumen Sokongan; seperti Surat Pemberhentian kerja/Pemotongan Gaji/ Cuti Tanpa Gaji;
iii- Lain – lain dokumen (jika relevan).

Kegagalan mengemukakan maklumat yang diperlukan boleh menyebabkan kelewatan pemprosesan/ permohonan ditolak.

6. Soalan : Bagaimana untuk mengetahui keputusan permohonan bantuan bayaran pasca moratorium?
Jawapan : Pihak bank akan menghubungi pelanggan yang Berjaya/ lulus bagi tujuan dokumentasi Bantuan Bayaran Pasca Moratorium.

7. Soalan : Berapa jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar setelah tempoh moratorium berakhir?
Jawapan : Jumlah ansuran bulanan adalah tidak berubah dan seperti sediakala. Tetapi, perubahan hanya berlaku jika permohonan Bantuan Bayaran Pasca Moratorium anda berjaya/ lulus.

8. Soalan : Adakah bayaran ansuran bulanan saya selepas moratorium berakhir dikira untuk mengurangkan jumlah amaun tertunggak?
Jawapan : Bayaran ansuran bulanan anda akan menjelaskan keuntungan terakru, keuntungan dan seterusnya jumlah prinsipal/ pokok yang tertunggak.

9. Soalan : Adakah rekod CCRIS saya akan terjejas dengan menyertai Bantuan Bayaran Pasca Moratorium?
Jawapan : Penyertaan Bantuan Bayaran Pasca Moratorium tidak akan menjejaskan rekod CCRIS.

Nota: Soalan lazim ini akan dikemaskini sekiranya terdapat perkembangan baharu. Sila rujuk laman sesawang www.muamalat.com.my bagi soalan lazim terkini.

Untuk permohonan sila tekan butang di bawah:

Borang Permohonan

 

 

Borang Permohonan

Download here

Locate Our Branches

Find a Bank Muamalat branch
nearby you

Locate Our Branch