Announcement

Bantuan Bayaran Pembiayaan

Bank Muamalat Malaysia Berhad (“Bank Muamalat”) akan terus komited menyediakan bantuan pembayaran kepada pelanggan yang berdepan dengan kekangan kewangan ekoran gangguan ekonomi dan seterusnya menghadapi kesukaran meneruskan pembayaran pembiayaan berikutan penularan wabak COVID-19 serta Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang bermula 1 Jun 2021.

Selaras dengan pengumuman Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi (PEMULIH) oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia pada 28 Jun 2021 bahawa semua pelanggan Individu (B40, M40 & T20), Perusahaan Mikro dan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang terjejas akibat pandemik COVID-19 diberikan pilihan untuk mendapatkan penangguhan bayaran (moratorium) selama enam (6) bulan atau pengurangan ansuran sebanyak 50% selama enam (6) bulan. Kelulusan adalah automatik dan tiada dokumen sokongan diperlukan untuk membuat permohonan.

Langkah ini sejajar dengan hasrat Bank Muamalat bagi mengurangkan bebanan kewangan pelanggan pada waktu ini yang terkesan oleh penularan wabak COVID-19.


Soalan-Soalan Lazim (FAQ)

1. Soalan : Apakah kriteria kelayakan bagi menyertai Bantuan Bayaran Pembiayaan ini?

Jawapan :  Semua pelanggan pembiayaan yang tidak mempunyai baki tunggakan melebihi 90 hari (pada tarikh permohonan) atau pembiayaan baharu yang diluluskan sebelum 30 Jun 2021 adalah layak untuk memohon. Pelanggan/ syarikat juga hendaklah bukan bankrap/ digulung.

2. Soalan : Apakah jenis kemudahan Pembiayaan yang layak disertai untuk menyertai Bantuan Bayaran Pembiayaan ini?

Jawapan : Berikut adalah kemudahan Pembiayaan yang layak disertai berdasarkan kategori:

 • Individu (B40, M40 & T20);
  (Pembiayaan Perumahan / Pembiayaan Peribadi / Pembiayaan Kenderaan)
 • Perusahaan Mikro*;
  (Sebarang kemudahan pembiayaan yang pembayaran prinsipal/ pokok atau keuntungan sama ada dijadualkan secara berkala atau diselesaikan dalam pembayaran sekaligus)
 • Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang terjejas akibat pandemik COVID-19*;
  (Sebarang kemudahan pembiayaan yang pembayaran prinsipal/ pokok atau keuntungan sama ada dijadualkan secara berkala atau diselesaikan dalam pembayaran sekaligus)

*Rujukan kepada garis panduan bagi definisi Perusahaan Mikro & PKS yang dikeluarkan oleh SME Corporation Malaysia.

3. Soalan : Bagaimana pula dengan pelanggan yang telah mendaftar dan menyertai program Bantuan Bayaran sebelum ini?

Jawapan :  Pelanggan yang telah memilih untuk tidak menyertai atau sedang menyertai program Bantuan Bayaran sebelum ini juga adalah layak memohon Bantuan Bayaran Pembiayaan ini sekiranya memerlukan.

4. Soalan : Apakah ciri dan bentuk Bantuan Bayaran Pembiayaan yang tersedia?

Jawapan :  Pilihan Bantuan Bayaran Pembiayaan yang tersedia adalah seperti yang berikut:

 • Moratorium selama enam (6) bulan; atau
 • Pengurangan ansuran sebanyak 50% selama enam (6) bulan.

Pihak Bank tidak akan mengenakan keuntungan berkompaun atau mengenakan sebarang caj gantirugi keuntungan sepanjang tempoh moratorium. Walau bagaimanapun, keuntungan akan terakru.

5. Soalan : Bilakah permohonan Bantuan Bayaran Pembiayaan ini boleh dibuat?

Jawapan :  Pelanggan boleh mula membuat permohonan Bantuan Bayaran Pembiayaan ini secara atas talian bermula dari 7 Julai 2021.

6. Soalan : Bagaimanakah cara untuk membuat permohonan Bantuan Bayaran Pembiayaan ini?

Jawapan : Pelanggan hanya perlu mengisi borang permohonan “Bantuan Bayaran Pembiayaan” secara atas talian di https://map.muamalat.com.my/

7. Soalan : Apakah jenis dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan ini?

Jawapan :

 • Bagi Pelanggan Individu;
  Tiada sebarang dokumen diperlukan bagi pengesahan kelayakan.
 • Bagi Pelanggan Perusahaan Mikro;
  Tiada sebarang dokumen sokongan diperlukan dari pelanggan untuk pengesahan kelayakan. Pihak Bank akan berdasarkan maklumat terkini dalam pangkalan data dalaman Bank atau pengisytiharan diri (self-declaration) oleh pelanggan untuk memastikan bahawa mereka memenuhi garis panduan bagi definisi Perusahaan Mikro yang dikeluarkan oleh SME Corporation Malaysia
 • Bagi Pelanggan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)
  Pihak Bank hanya memerlukan pengisytiharan diri (self-declaration) secara atas talian oleh pelanggan dengan menyatakan bahawa kedudukan kewangan anda terjejas akibat pandemik.

  Tiada sebarang dokumen sokongan diperlukan daripada pelanggan untuk pengesahan kelayakan. Pihak Bank akan berdasarkan maklumat terkini dalam pangkalan data dalaman Bank atau pengisytiharan diri (self-declaration) oleh pelanggan untuk memastikan bahawa mereka memenuhi garis panduan bagi definisi PKS yang dikeluarkan oleh SME Corporation Malaysia.

8. Soalan : Apakah kesan jika memilih untuk menyertai Bantuan Bayaran Pembiayaan ini?

Jawapan : Sila ambil maklum bahawa:

 • Bayaran ansuran, jumlah keuntungan bank atau tempoh pembiayaan anda mungkin akan berubah (tertakluk kepada lanjutan tempoh);
 • Perjanjian baharu/ dokumentasi tambahan perlu ditandatangani selaras dengan keperluan undang-undang dan pematuhan syariah (jika berkenaan);
 • Jumlah keseluruhan bayaran sehingga akhir tempoh pembiayaan mungkin akan bertambah/ berubah berbanding perjanjian asal;
 • Amaun ansuran anda selepas tamat moratorium akan kembali ke ansuran asal atau lebih rendah dan ianya akan menjelaskan keuntungan terakru, keuntungan semasa dan seterusnya baki prinsipal/ pokok yang belum jelas (tertakluk kepada lanjutan tempoh – jika berkenaan).

9. Soalan : Adakah perlindungan Takaful Bertempoh Gadai Janji Berkurangan (MRTT)/Takaful Kredit Berkumpulan (GCT) bagi pelanggan individu masih aktif untuk tempoh yang dilanjutkan (jika ada)?

Jawapan :  Tidak. Perlindungan takaful MRTT/GCT sedia ada hanyalah sehingga tarikh matang sebagaimana termaktub di dalam perjanjian asal.

10. Soalan : Adakah rekod CCRIS saya / syarikat akan terjejas dengan menyertai Bantuan Bayaran Pembiayaan?

Jawapan :  Penyertaan Bantuan Bayaran Pembiayaan tidak akan menjejaskan rekod CCRIS pelanggan.


Untuk pertanyaan lebih lanjut, sila hubungi pusat khidmat pelanggan kami di talian 03-2600 5500 atau kunjungi cawangan terdekat kami atau e-mel ke feedback@muamalat.com.my

Nota: Soalan lazim ini akan dikemaskini sekiranya terdapat perkembangan baharu. Sila rujuk laman sesawang www.muamalat.com.my bagi soalan lazim yang terkini.

 

Locate Our Branches

Find a Bank Muamalat branch
nearby you

Locate Our Branch