Announcement

PROGRAM PENGURUSAN DAN KETAHANAN KEWANGAN (URUS)

URUS adalah program bantuan bayaran pembiayaaan yang holistik dan dirangka oleh sektor perbankan bersama dengan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK).

URUS ditawarkan kepada pelanggan B50 yang mempunyai pendapatan isi rumah kurang daripada RM5,880.

Bank Muamalat Malaysia Berhad sentiasa bersedia untuk membantu pelanggan dalam kumpulan B50 yang terjejas akibat pandemik COVID-19.

URUS menawarkan:

  • Bantuan bayaran pembiayaan
  • Pelan kewangan peribadi
  • Program pendidikan kewangan
  • Saluran untuk meningkatkan pendapatan

Permohonan untuk URUS dibuka  dari 15 November 2021 hingga 31 Januari 2022.

Anda hanya perlu menyediakan dokumen asas yang membuktikan status pekerjaan atau pendapatan anda (pengurangan pendapatan sekurang-kurangnya 50% atau hilang pekerjaan).

Untuk mendapatkan borang permohonan URUS, sila Klik butang dibawah. 

Klik di sini

FAQ-Program Pengurusan Dan Ketahanan Kewangan (URUS)-BM

Download here

FAQ-Financial Management And Resilience Programme (URUS)-ENG

Download here

Press Release: Banking Industry Collaboration with AKPK to Assist the Most Vulnerable Malaysians with an estimated contribution value of RM1billion

Download here

 

 

Locate Our Branches

Find a Bank Muamalat branch
nearby you

Locate Our Branch