Bank Muamalat Malaysia Berhad » Ez-Zakat Muamalat Gold-i
Chat with us on
WhatsApp

Ez-Zakat Muamalat Gold-i

Ez-Zakat Muamalat Gold-i merupakan fasiliti yang akan mengira dan membuat potongan secara automatik keatas akaun simpanan emas pendeposit yang cukup haul dan nisab. Bank Muamalat adalah bank pertama membuat zakat emas secara automatik dari akaun pelanggan terus ke akaun Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).

Antara kemudahan fasiliti ini adalah:-

Ez-Zakat Muamalat Gold-i ialah zakat yang dikenakan ke atas emas yang disimpan di dalam Akaun Muamalat Gold-i dan tidak mengambil kira emas fizikal atau emas yang disimpan di lain-lain akaun atau institusi  kewangan.

 

Download

FAQ Ez-Zakat Muamalat Gold-i

Download here

PDS Muamalat Gold-i – Gold Account

Download here

Ez Zakat Muamalat Gold-i (Flyers)

Download here

Explore Our Other Services
Other Services
Ez-Zakat Muamalat Gold-i

Discover more

Other Services
Awareness Programme

Discover more

Other Services
Bill Payment

Discover more

Other Services
Tabung Haji

Discover more

Other Services
Remittances

Discover more

Other Services
Zakat

Discover more

Other Services
E-Debit

Discover more

Other Services
Ez-Zakat Muamalat

Discover more

Other Services
Safe Deposit Box

Discover more

Locate Our Branches

Find a Bank Muamalat branch
nearby you

Locate Our Branch