Bank Muamalat Malaysia Berhad » Ez-Zakat Muamalat

Ez-Zakat Muamalat

EZ-Zakat Muamalat merupakan fasiliti terbaru yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Ia akan mengira dan membuat potongan zakat ke atas akaun simpanan dan semasa pendeposit yang beragama Islam. Bank Muamalat adalah bank pertama di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan seperti ini. Di samping itu, fasiliti ini merupakan tambahan kepada servis pembayaran zakat oleh bank selain kaedah potongan gaji, bayaran di kaunter dan perbankan internet. 

Antara kemudahan fasiliti ini adalah:-

 Pengetahuan Am

Zakat wang simpanan ialah zakat yang dikenakan ke atas wang yang disimpan di dalam akaun simpanan dan akaun semasa di dalam bank atau lain-lain institusi kewangan.

 

Download

FAQ Ez-Zakat Muamalat

Download here

Terms & Conditions CASA (Qard)

Download here

Terms & Conditions CASA (Tawarruq)

Download here

Explore Our Other Services
Other Services
Ez-Zakat Muamalat Gold-i

Discover more

Other Services
Awareness Programme

Discover more

Other Services
Bill Payment

Discover more

Other Services
Tabung Haji

Discover more

Other Services
Remittances

Discover more

Other Services
Zakat

Discover more

Other Services
E-Debit

Discover more

Other Services
Ez-Zakat Muamalat

Discover more

Other Services
Safe Deposit Box

Discover more

Other Services
Muamalat Motor Takaful

Discover more

Locate Our Branches

Find a Bank Muamalat branch
nearby you

Locate Our Branch