Jawatankuasa Pengurusan Bersama (JPB)

 

Jawatankuasa Pengurusan Bersama (JPB) Wakaf Kedah Muamalat


 • Dipengerusikan oleh YBhg Prof Dato' Dr Mohd Fakhruddin b. Abd Mukti.
 • Dianggotai oleh 6 orang wakil masing-masing 3 daripada Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman (MAIK) dan 3 daripada Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB).
 • JPB ini akan dipantau oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman (MAIK).
 • Antara bidangkuasa JPB adalah menentukan penyaluran  dana wakaf kepada projek wakaf yang telah dipersetujui, membantu golongan yang memerlukan bagi tujuan pendidikan dan kesihatan,  melaburkan semula manfaat wakaf yang telah diterima dan sebagainya.
 • Carta organisasi JPB adalah seperti berikut:


   
 
 

Setiausaha


 • Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Bersama adalah dilantik daripada Setiausaha Korporat BMMB
 • Antara tugas dan tanggungjawab Setiausaha JPB:
  • Bertanggungjawab menyelaras setiap mesyuarat yang diadakan dari masa ke semasa
  • Menyelaras penyediaan maklumat dan dokumentasi berkaitan perkhidmatan Wakaf Selangor Muamalat untuk setiap mesyuarat
  • Menyediakan minit mesyuarat pada setiap mesyuarat yang telah dijalankan

 

 
 

Urusetia Bersama


Urusetia bagi Jawatankuasa ini adalah mewakili kedua-dua pihak iaitu BMMB dan PWS

Secara umumnya, Urusetia bertanggungjawab untuk:
 • Mengumpul kertas-kertas cadangan yang dikemukakan oleh pihak yang berkenanaan;
 • Mengedarkan keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa kepada pihak yang berkepentingan;
 • Sebagai pemudahcara di antara Ahli Jawatankusa dan pihak-pihak yang berkenaan;
 • Untuk memantau dan memastikan perlaksanaan semua keputusan-keputusan Jawatankuasa   Pengurusan Bersama;
 • Membuat laporan-laporan berkaitan dengan pengurusan dana Wakaf Selangor Muamalat kepada Ahli Jawatankuasa
  dan lain-lain pihak yang diminta oleh Ahli Jawatankuasa secara berkala atau secara ‘ad hoc’

 

Anda ada pertanyaan?    

Hubungi kami di 03-2600 5500 atau sila rujuk info perhubungan di ruangan Hubungi Kami di atas.