Wakaf Selangor Muamalat

Wakaf Selangor-Muamalat merupakan jalinan kerjasama antara Perbadanan Wakaf Selangor dan Bank Muamalat Malaysia Berhad bagi menguruskan dana wakaf secara bersama...

Wakaf N.Sembilan Muamalat

Wakaf Negeri Sembilan-Muamalat merupakan jalinan kerjasama antara Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan dan Bank Muamalat Malaysia Berhad bagi menguruskan dana wakaf..

Wakaf MAIK Muamalat

Wakaf MAIK Kelantan-Muamalat merupakan jalinan kerjasama antara Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dan Bank Muamalat Malaysia Berhad bagi menguruskan dana wakaf..

Wakaf Dalam Islam

Wakaf pada bahasa bererti menahan dari dijual beli dan lain-lain(al-Habsu an al-Tasarruf)...

Berita Wakaf Muamalat

Aktiviti-aktiviti Wakaf Muamalat bagi 3 negeri (Selangor, N.Sembilan dan Kelantan) sepanjang tahun 2018...

Saksikan Video Kami!

Menonton sambil berhibur dengan klip-klip video menarik yang kami paparkan di sini!

Anda ada pertanyaan?    

Hubungi kami di 1-300-88-8787 atau sila rujuk info perhubungan di ruangan Hubungi Kami di atas.