Bank Muamalat Malaysia Berhad » iTekad
Chat with us on
WhatsApp

iTEKAD

Program inisiatif kewangan sosial yang berkongsepkan pelaburan dan pembiayaan dalam menangani keperluan kewangan usahawan khususnya golongan Asnaf & B40 bagi memulakan dan meneruskan kesinambungan perniagaan.

iTEKAD

Published on 15 Jun 2023


iTEKAD merangkumi 3 sektor

iTEKAD nilai tambah bagi usahawan mikro


iTEKAD MAWADDAH

Program kewangan sosial berkonsepkan Mudarabah (pelaburan dan perkongsian keuntungan) untuk membantu usahawan daripada golongan B40 dan Asnaf bagi memulakan dan meneruskan kesinambungan perniagaan.

iTEKAD Mawaddah


iTEKAD MAHABBAH

Program pembangunan usahawan mikro berkolaborasi dengan Kerajaan Negeri yang merupakan inisiatif kewangan sosial yang berasaskan kepada konsep Qard (pinjaman) untuk membantu usahawan mikro B40 dan Asnaf.

iTEKAD Mahabbah


*Terms and conditions apply.

Need Assistance?

Contact us

Connect us up at 03-2600 5500 and we’ll be happy to help you out.

Email Us

Provide us your basic contact details and we’ll be in touch with you soon.

Branch Locator

We’re always ready to serve you so visit our nearest branch

Locate Our Branches

Find a Bank Muamalat branch
nearby you

Locate Our Branch