Close

iTEKAD

Program inisiatif kewangan sosial yang berkongsepkan pelaburan dan pembiayaan dalam menangani keperluan kewangan usahawan khususnya golongan Asnaf & B40 bagi memulakan dan meneruskan kesinambungan perniagaan.

 

i-TEKAD

Program inisiatif kewangan sosial yang berkongsepkan pelaburan dan pembiayaan dalam menangani keperluan kewangan usahawan khususnya golongan Asnaf & B40 bagi memulakan dan meneruskan kesinambungan perniagaan.

 

 

iTEKAD

Published on 15 Jun 2023


*Terms and conditions apply.

Program kewangan sosial berkonsepkan Mudarabah (pelaburan dan perkongsian keuntungan) untuk membantu usahawan daripada golongan B40 dan Asnaf bagi memulakan dan meneruskan kesinambungan perniagaan.

 

Program pembangunan usahawan mikro berkolaborasi dengan Kerajaan Negeri yang merupakan inisiatif kewangan sosial yang berasaskan kepada konsep Qard (pinjaman) untuk membantu usahawan mikro B40 dan Asnaf.

 

You might also be interested in

e-Derma
Fidyah
Chat with us on
WhatsApp
AUSTRALIAN DOLLARAUD3.2260003.0720003.056000
BRUNEI DOLLARBND3.6610003.5010003.490000
CANADIAN DOLLARCAD3.6100003.4830003.466000
SWISS FRANCCHF5.5580005.3190005.301000
EURO EUR5.3470005.0530005.031000
STERLING POUNDGBP6.2120005.9590005.950000
NEW ZEALAND DOLLARNZD3.1160002.8930002.878000
SINGAPORE DOLLARSGD3.6610003.5150003.514000
UNITED STATES DOLLARUSD4.9200004.6670004.650000

2024-02-23 08:37:52