Announcement

Penamatan Perkhidmatan Instant Bank Fund Transfer (IBFT) di i-Muamalat

Pelanggan yang Dihormati,

Adalah dimaklumkan mulai 1 Julai 2020, perkhidmatan Instant Bank Fund Transfer (IBFT) bagi Pindahan Dana (Fund Transfer) termasuk Arahan Tetap (Standing Instruction) ke bank-bank lain tidak lagi ditawarkan di i-muamalat.  

Sehubungan itu, untuk membuat Pindahan Dana antara bank atau Arahan Tetap yang baharu, Tuan/Puan boleh menggunakan perkhidmatan DuitNow atau Pindahan Segera (Instant Transfer).

Semua Arahan Tetap sedia ada yang menggunakan perkhidmatan IBFT akan ditukarkan secara automatik kepada modul Pindahan Segera (Instant Transfer). Sila batalkan Arahan Tetap sedia ada Tuan/Puan sekiranya tidak bersetuju dengan peralihan secara automatik ini.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan Khidmat Pelanggan kami di 03-2600 5500.

Terima kasih.


Cessation of Instant Bank Fund Transfer (IBFT) at i-Muamalat

Dear Valued Customers,

Please be informed that starting from 1st July 2020, Instant Bank Fund Transfer (IBFT) service including IBFT Standing Instruction to other banks will no longer be available at i-Muamalat.

If customers wish to perform fund transfer to other banks or create new Standing Instruction, customers may opt for DuitNow or Instant Transfer services.

All IBFT Standing Instruction set in i-muamalat will be automatically migrated to Instant Transfer module. In the event that customers do not opt for automatic migration to Instant Transfer, kindly cancel your existing Standing Instruction.

For more details, please call our Customer Service Centre at 03-2600 5500.

Thank you.

Locate Our Branches

Find a Bank Muamalat branch
nearby you

Locate Our Branch